SZR Mikron

Duboko izvlačenje

Duboko izvlačenje je proces proizvodnje proizvoda od ravnog metala. Za vreme dubokog izvlačenja početni ravan pripremak se zatvara izmedu kalupa i držača lima posle čega se spušta naniže deformišući se u željeni oblik. Krajnji oblik proizvoda zavisi od geometrije kalupa i može biti kvadratna posuda, konus, polulopta, cilindar ili neki vrlo složen nesimetričan oblik.