SZR Mikron

Drukovanje

Drukovanje je oblikovanje metala u kome se ravan metal oblikuje preko rotirajućeg štempla. To je jedna stara umetnost koja se primenjuje već jedan vek. Danas je moderna tehnologija omogućila da se proizvode veliki oblici, male tolerancije, koncentrični metalni proizvodi brzo i ekonomično. Moderna tehnologija dozvoljava da drukovanje postane visoko konkurentno dubokom izvlačenju. Napredak uključuje: fleksibilnu proizvodnju, brzu izradu alata i kratko vreme postavljanja. Drukovanje je ograničeno na simetricne oblike.